Saneringtider med ozongenerator

En vanligt fråga angående ozongeneratorer är hur länge de ska användas för att åtgärda olika problem. Detta är väldigt svårt att svara på då det är så pass många faktorer som spelar in under en sanering med en ozongenerator.

Den faktor som har störst inverkan är hur planlösningen ser ut. En mycket öppen planlösning gör att det ozon som ozongeneratorn producerar kan sprida sig på ett mer effektivt sätt medan en sluten planlösning gör att ozonet har mycket svårt att sprida sig.

Det andra som har betydelse är om det är lukt eller mögel som man ska sanera med ozongenerator. Då man sanerar mögel med en ozongenerator behöver man oftast köra relativt korta tider då möglet är ganska ytligt. Däremot behöver man köra betydligt längre med ozongeneratorn då man ska sanera lukt. Detta är för att all lukt oftast har trängt in djupt i inredning och textiler.

Titta på exakt tabeller för sanerningstider här

Comments are closed.