Luktsanering med ozongenerator

En ozongenerator kan effektivt sanera de flesta typer av lukter som uppfattas som dåliga. Med en ozongenerator kan man exempelvis sanera röklukt, cigarettrök och mögellukt.

Det som är viktigt att tänka på då man utför en luktsanering med en ozongenerator är att man måste köra ozongeneratorn längre än vi en mögelsanering. Detta beror på att ozonet från ozongeneratorn måste få tillräckligt med tid för att tränga i porösa material där lukten oftast finns absorberad.

Det har ingen betydelse hur kraftfull den dåliga lukten är. Oavsett hur kraftfull den är så kan en ozongeneratorn effektivt ta bort dem permanent. Det är viktigt att inte bland ihop en ozongenerator med en luftrenare som enbart renare den lukt som befinner sig i luften.

Tillvägagångssätt:

  1. Avlägsna växter och djur från området som ska saneras med ozongeneratorn.
  2. Stäng fönster, ventiler och dörrar så att ny luft inte kan komma in i området som ska saneras med ozongenerator.
  3. Placera ozongeneratorn på ett så högt ställe som möjligt så centralt till problemet som möjligt.
  4. Ställ in den digitala timern på ozongeneratorn efter de siffrorna som anges från tillverkaren Airozon.
  5. Vänta i minst 12 timmar så att ozonet från ozongeneratorn sönderfaller tillbaka till syre.
  6. Vädra ordentligt för att få bort de sista resterna av ozon.
  7. Området kan nu användas som vanligt.