Mögelsanering med ozongenerator

En ozongenerator kan användas för att snabbt och enkelt sanera mögel. Det ozon som ozongeneratorn producerar dödar snabbt allt mögel i området.