Så fungerar en ozongenerator

En ozongenerator producerar ozon genom att enbart använda luft och elektricitet. De syreatomerna som finns i luften sönderdelas med hjälp av elektriciteten i ozongeneratorn för att sedan återuppbyggas i form av aktivt syre eller ozon. Ozon är helt naturligt och har funnits sedan urminnes tider i luften omkring oss. Vid exempelvis åskväder bildas relativt stora mängder ozon i luften, därför kan man oftast känna den karakteristiska friska doften efter åskvädret. Ozon fungerar som en naturligt luftrenare, helt gift- och kemikaliefritt. När ozongeneratorn avger ozon, sprids det automatiskt i utrymmet och söker sig till lukt och mögel som sedan bryts ner fullständigt.

Steg 1: Placera i ditt problemområde – Placera ozongeneratorn i området som du vill rena från lukt och mögel. Sätt din ozongenerator så högt som möjligt för bästa effekt.

Steg 2: Ozon produceras direkt – Genom att simulera blixtnedslag producerar ozongeneratorn snabbt höga mängder ozon som sprids inom utrymmet.

Steg 3: Ozon förstör orenlighet  - Ozonet från ozongeneratorn reagerar med lukt och mögel, vilket bryter ned dem till dess ofarliga beståndsdelar.

Steg 4: Vädra och vänta – Ozonet sönderfaller snabbt till vanligt luft, vädra för att påskynda processen och du kan beträda utrymmen inom några timmar.