så fungerar ozon

Många kan undra hur ozon egentligen fungerar. Hur kan det ta bort lukt och mögel så pass effektivt? Mögel och lukt har två sak gemensamt, de är organiska (levande) och de består av kolväte molekyler. Då ozon är en instabil molekyl kommer den att angrips dessa kolväten och sedan bryta ned dem till ofarliga ämnen som koldioxid, syre och spår av vatten. När ozon kommer i kontakt med levande organismer, som bakterier, virus, svamp, jäst och protozoer, skapas små hål i cellväggen. Hålen uppstår då ozonmolekylen krockar i cellväggen tusentals gånger per sekund. Cellväggen kan inte tåla hur mycket som helst, den börjar att förlora sin form och organismen dör. Den mänskliga kroppen använder samma teknik för att angripa och förstöra bakterier och virus. (1) (2) (3) (4) (5) (1) Rent syren (O2) blir genom elektronisk högspänning (2) till den instabila ozon (O3) (3) molekylen. Detta leder sedan till att ozon molekylen i sin ostabila form vill reagera med en kolväte förening (4) för att sedan kunna återgå till den ursprungliga formen syre (O2) (5)