ozon

I princip är en ozonmolekyl inget annan än en syremolekyl som har fått en extra syreatom av elektrisk högspänning. Ozon producera natruligt genom vissa kemiska reaktioner. De mest kända exemplet är ozonskiktet, där ozon produceras av ultravioletta strålar (UV), som härrör från solen. Ozon kan också bildas under åskväder där man kan känna en frisk lukt som kännetecknar ozon men detta sker inte via ultravioletta strålar utan genom elektrisk högspänning.