Hur fungerar en ozongenerator?

En ozongenerator är en elektrisk apparat som producerar höga mängder ozon. De kemiska egenskaperna hos ozonet är det som gör att en ozongenerator kan användas för att ta bort lukt och mögel.

Ozongeneratorn producerar ozon genom att vanlig luft passerar genom en del som framkallar elektroniska urladdningar. Dess urladdningar gör att syre omvandlas till ozon.  De kemiska egenskaperna som ozonet har gör sedan att det kan reagera med dålig lukt och mögel som sedan bryts ner till koldioxid och vatten.

Ozon är en molekyl som består av tre syreatomer. Två syreatomer bildar grundläggande syremolekyl – det syre vi andas som är nödvändigt för liv. Den tredje syreatom kan lossna från ozonmolekyl, och åter fästa på molekyler av andra ämnen, och därmed förändra deras kemiska sammansättning. Det är denna förmåga att reagera med andra ämnen som ligger till grund för att ozon kan ta bort lukt och mögel.

hur en ozongenerator fungerar

Bilden ovan illustrerar principen för en ozongenerator. Syre (O2) passerar genom elektronisk högspänning som omvandlar syret till ozon (O3). Ozonet reagerar sedan med en dålig lukt eller mögel och bryter ner föroreningen. Ozonet omvandlas sedan tillbaka till syre.

Recent Posts

  1. Effektiv luftrenare med ozonfunktion Comments Off
  2. Frågor och svar kring ozongeneratorer Comments Off
  3. Saneringtider med ozongenerator Comments Off
  4. Att tänka på innan man köper en ozongenerator Comments Off
  5. Fördel med att sanera med ozon från en ozongenerator Comments Off
  6. Sanera själv med ozongenerator Comments Off
  7. Ozongenerator Comments Off