Frågor och svar kring ozongeneratorer

Hur ska man placera en ozongenerator?

En ozongenerator bör placeras så central som möjligt till den lukt eller det mögel som man vill ta bort. Detta på grund av att ozonet från ozongeneratorn har en halveringstid på 30 minuter. Om ozongeneratorn finns för långt borta från källan så hinner det sönderfalla innan det har en möjlighet att neutralisera lukt eller mögel. 

En annan viktigt sak är att man placerar ozongeneratorn så högt som möjligt. Ozon är tyngre än luft så det har en förmåga att samlas nere mot marken. Genom att placera ozongeneratorn högt kan man vara säker på att allt mellan ozongeneratorn och marken behandlas. 

Är ozon från en ozongenerator farligt?

Ozon är inte farligt i låga koncentration. De låga koncentrationerna som naturligt förekommer skyddar faktiskt jorden från farligt strålning från solen. På konstgjord väg med hjälp av en ozongenerator kan man dock komma upp i betydligt högre koncentration som kan få tillfälliga negativa effekter för oss människor.

De vanligaste symtomen om man utsätts för högre ozonkoncentration från en ozongenerator är att det börjar sticka i halsen och näsan. Om detta inträffar så vet man att man bör lämna området.

Vad ska man göra innan man sanerar med en ozongenerator?

Det första som man ska göra är att avlägsna växter och djur från den yta som man ska sanera med ozongeneratorn. När detta är gjort bör man stänga alla ventiler, fönster och andra källor där frisk luft kan komma in. Man gör detta för att ozongenerator ger en betydligt mindre ozonkoncentration om ny luft kan komma in.

Google+

Comments are closed.