Fördel med att sanera med ozon från en ozongenerator

Ozon från en ozongenerator är förmodligen den effektivaste saneringsmetoden. Fördelar med att sanera lukt och mögel med en ozongenerator är framförallt att saneringen utförs på ett mycket effektivt sätt. Det ozon som ozongeneratorn producerar tränger in i porösa material och angriper den lukt eller det mögel som man vill ta bort.

En annan fördel med en sanering med ozon från en ozongenerator är att man inte behöver hantera några gifter. Då man sanerar med en ozongenerator så sönderfaller allt ozon tillbaka till syre och lämnar därmed inte efter sig några gifter överhuvudtaget.

4 fördelar med sanering med ozongenerator

  1. Det går snabbt att sanera med ozon. Oftast räcker några timmar för de kraftfullaste lukterna eller mögel.
  2. Det är enkelt. Placera enbart ozongeneratorn där saneringen ska utföras och vänta.
  3. Inga gifter. Allt ozon sönderfaller tillbaka till syre.
  4. Mycket effektivt. Ozon tränger in i de flesta material och sanerar på djupet.

Comments are closed.