Frågor och svar kring ozongeneratorer

Hur ska man placera en ozongenerator?

En ozongenerator bör placeras så central som möjligt till den lukt eller det mögel som man vill ta bort. Detta på grund av att ozonet från ozongeneratorn har en halveringstid på 30 minuter. Om ozongeneratorn finns för långt borta från källan så hinner det sönderfalla innan det har en möjlighet att neutralisera lukt eller mögel. 

En annan viktigt sak är att man placerar ozongeneratorn så högt som möjligt. Ozon är tyngre än luft så det har en förmåga att samlas nere mot marken. Genom att placera ozongeneratorn högt kan man vara säker på att allt mellan ozongeneratorn och marken behandlas. 

Är ozon från en ozongenerator farligt?

Ozon är inte farligt i låga koncentration. De låga koncentrationerna som naturligt förekommer skyddar faktiskt jorden från farligt strålning från solen. På konstgjord väg med hjälp av en ozongenerator kan man dock komma upp i betydligt högre koncentration som kan få tillfälliga negativa effekter för oss människor.

De vanligaste symtomen om man utsätts för högre ozonkoncentration från en ozongenerator är att det börjar sticka i halsen och näsan. Om detta inträffar så vet man att man bör lämna området.

Vad ska man göra innan man sanerar med en ozongenerator?

Det första som man ska göra är att avlägsna växter och djur från den yta som man ska sanera med ozongeneratorn. När detta är gjort bör man stänga alla ventiler, fönster och andra källor där frisk luft kan komma in. Man gör detta för att ozongenerator ger en betydligt mindre ozonkoncentration om ny luft kan komma in.

Google+

Saneringtider med ozongenerator

En vanligt fråga angående ozongeneratorer är hur länge de ska användas för att åtgärda olika problem. Detta är väldigt svårt att svara på då det är så pass många faktorer som spelar in under en sanering med en ozongenerator.

Den faktor som har störst inverkan är hur planlösningen ser ut. En mycket öppen planlösning gör att det ozon som ozongeneratorn producerar kan sprida sig på ett mer effektivt sätt medan en sluten planlösning gör att ozonet har mycket svårt att sprida sig.

Det andra som har betydelse är om det är lukt eller mögel som man ska sanera med ozongenerator. Då man sanerar mögel med en ozongenerator behöver man oftast köra relativt korta tider då möglet är ganska ytligt. Däremot behöver man köra betydligt längre med ozongeneratorn då man ska sanera lukt. Detta är för att all lukt oftast har trängt in djupt i inredning och textiler.

Titta på exakt tabeller för sanerningstider här

Att tänka på innan man köper en ozongenerator

Det finns flera saker att tänka på innan man ska köpa en ozongenerator för sanering av lukt och mögel. Det finns flera mer eller mindre oseriösa aktörer på marknaden som ger missvisande information om sina ozongeneratorer.

Det första som man alltid ska fråga innan man köper en ozongenerator är hur ozonproduktionen är uppmätt. Många mäter ozonproduktionen i en syrehalt på 100%, men problemet med detta är att syrehalten där ozongeneratorerna används enbart är 21% (vanligt luft). En syrehalt på 100% ger en ca 10 gånger så hög ozonproduktion  jämfört med vanlig luft. Det betyder att en ozongeneratorn som producerar 6.000 mg i timmen, i själva verket enbart producerar 600 mg i timmen.

En annan viktigt sak är att alltid köpa ozongeneratorer av hög kvalité. Vissa ozongeneratorer som t.ex. bilden nedan är exempel på ozongenerator av mycket dålig kvalité. De Kinesiska ozongeneratorerna mäter även ozonproduktionen i 100% syre vilket gör att de i själva verket producerar 10 gånger så lite ozon. Dessa typer av ozongeneratorer kostar inte mer än 800 kronor att köpa, men vissa företag säljer dem ändå för upp till 6000 kronor i Sverige!

 

 

Fördel med att sanera med ozon från en ozongenerator

Ozon från en ozongenerator är förmodligen den effektivaste saneringsmetoden. Fördelar med att sanera lukt och mögel med en ozongenerator är framförallt att saneringen utförs på ett mycket effektivt sätt. Det ozon som ozongeneratorn producerar tränger in i porösa material och angriper den lukt eller det mögel som man vill ta bort.

En annan fördel med en sanering med ozon från en ozongenerator är att man inte behöver hantera några gifter. Då man sanerar med en ozongenerator så sönderfaller allt ozon tillbaka till syre och lämnar därmed inte efter sig några gifter överhuvudtaget.

4 fördelar med sanering med ozongenerator

  1. Det går snabbt att sanera med ozon. Oftast räcker några timmar för de kraftfullaste lukterna eller mögel.
  2. Det är enkelt. Placera enbart ozongeneratorn där saneringen ska utföras och vänta.
  3. Inga gifter. Allt ozon sönderfaller tillbaka till syre.
  4. Mycket effektivt. Ozon tränger in i de flesta material och sanerar på djupet.

Sanera själv med ozongenerator

Att sanera med ozongenerator som producerar ozon är förmodligen den effektivaste metoden som man kan använda sig av då det kommer till sanering. Det är båda snabbt och enkelt att utföra en sanering med ozon för att eliminera mögel eller dålig lukt.

Sanera med ozon

En ozongenerator som producerar ozon är utmärka för sanera de svåraste lukterna som t.ex. urinlukt, röklukt, cigarettrök och mögellukt. En ozongenerator kan även användas för att sanera alla typer av mögel, genom att det ozon som produceras bryter ner möglet.

Till skillnad från övriga metoder för sanering så är sanering med en ozongenerator det absolut mest effektivaste sättet att sanera på. Dessutom finns det inte kvar några gifter efter en sanering med ozon, något som övriga saneringsmetoder lämnar efter sig. Vid en sanering med ozon är den enda restprodukten från saneringen koldioxid och vatten som skapas då ozonet reagerar med t.ex. någon form av dålig lukt eller mögel. Det kan jämföras med traditionella metoder för sanering som innefattar att man använder gifter, som oftast aldrig försvinner helt och hållet. Detta kan efter en sanering förorsaka allergier, astma och även vara cancerframkallande. Särskilt känsliga för de svaga koncentrationerna som kan finnas kvar är barn.

Processen för sanering med ozon är relativt enkel och även säker förutsatt att man läser de medföljande manualerna. Det första steget är att man avlägsnar växter och djur från det område som ska saneras. Sedan ser man till att alla fönster och ventiler är ordentligt stängda, och slutligen sätter man in ozongeneratorn. Omedelbart då ozongeneratorn startar kommer ozon att börja produceras som sprids inom saneringsområdet och inom några timmar kommer saneringen att vara färdigt. Efter slutförd sanering ska man helst vänta i minst 10 timmar för att allt ozon ska omvandlas tillbaka till syre och det kan även vara en bra ide att vädra ordentligt.

Källa: www.airozon.se/sanering.html

Ozongenerator

En ozongenerator är ett effektivt verktyg som kan användas för att sanera alla typer av lukt och mögel. Ozongeneratorer som producerar ozon som har en förmåga att bryta ner lukt och mögel från grunden.

En ozongenerator är i grund och botten en elektronisk apparat som producerar höga mängder ozon. De kemiska egenskaperna som ozon har används sedan för att bryta ner lukt och mögel.

En bild på en ozongenerator som producerar ozon