Sanera röklukt med ozongenerator

Ett vanligt problem är oftast röklukt eller lukt från cigarettrök. Denna lukt absorberas i alla typer av textilier och i tapeter, tak samt golv. Den egentliga källa är en speciell gas som avges i samband med att man röker. Gasen finns som ett täcke över hela området där man har rökt samtidigt som den finns absorberad i inredning och textilier.

Problemet kan snabbt åtgärdas med en ozongenerator. Det ozon som ozongeneratorn producerar kommer snabbt att neutralisera den luktande gasen samtidigt som ozonet tränger in i textilier och neutraliserar den lukt som finns absorberad där.

Den enda som man behöver göra innan man sanerar röklukt eller cigarettrök med en ozongenerator är att man avlägsnar alla växter och djur från området som ska saneras. Sedan behöver man enbart placera en ozongenerator och ställa in önskad körtid.

Inom minuter kommer det ozon som produceras från ozongeneratorn att sprida sig i luften och påbörja neutraliseringen av röklukten från cigarettröken.

Det enda som man ska göra efter att ozongeneratorn har stängt av sig är att vänta. Vänta helst 24 timmar för att allt ozon ska sönderfalla tillbaka till syre.