Användningsområden

En ozongenerator har många användningsområden. De kan exempelvis användas för att snabbt och effektivt ta bort mögel och olika typer av dålig och oönskvärda lukter.

Dåliga lukter som exempelvis brandrök, cigarettrök, urin och mögellukt tar en ozongenerator snabbt bort med mycket hög effektivitet. En ozongenerator kan tar bort källan till lukten och därmed förhindrar att den uppkommer på nytt. Vanliga luftrenare tar bara bort lukten i luften medans en ozongenerator angriper källan till lukten.

Mögel kan tas bort med en ozongenerator på ett mycket enkelt och effektivt sätt. Till skillnad från giftiga saneringsvätskor, som oftast aldrig försvinner helt så producerar ozongeneratorn ozon av enbart luft och el. Efter avslutad behandling så sönderfaller ozonet till vanlig luft.